hoe kan ‘n vlerklose engel vlieg?
waarnatoe gaan die engel dan?
wat doen die engel dan?

Die Heer weet alleen.

kan ‘n hartverlore persoon nog liefhê?
voortbestaan?
en aangaan?

Die Heer weet alleen,
En die tyd sal leer.

Author

Susann is a travel, parenting, beauty and lifestyle blogger in Johannesburg, South Africa.

Write A Comment