skreiend –
ten hemele skreeu dit:
“Die onreg teen ‘n kind!”

rou leed
oor haar gesig gekrap

oë wat skreeu:
“Dis onreg teen ‘n kind!”

Author

Susann is a travel, parenting, beauty and lifestyle blogger in Johannesburg, South Africa.

Write A Comment